Selamat Datang :
  No.KP :
  Katalaluan / No. Pend :  

Makluman:Untuk Log Masuk ke Sistem ini, PELAJAR adalah diminta untuk menggunakan No.KP dan No.Pendaftaran. Bagi PENSYARAH dan KAKITANGAN, sila gunakan No. Kad Pengenalan dan Katalaluan masing-masing.
Sebarang masalah Log Masuk, sila majukan kepada Unit Teknologi Maklumat.
2015 Jawatankuasa Penyelarasan SPMP, Politeknik Tawau Sabah.
© Copyright : Politeknik Kota Bharu, Kelantan